Oferta

Oferta


Oferta laboratorium skierowana jest do Prokuratur, Policji, Sądów, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, Urzędów Celnych, Straży Granicznej, instytucji naukowych oraz podmiotów prywatnych.

Nasza specjalność to:

 • analiza leków (benzodwuazepiny, trójcykliczne antydepresanty, opioidy i inne)

 • narkotyków (substancje z grupy amfetamin, mefedron, kokaina, heroina, marihuana, LSD i inne)

 • ich prekursorów (BMK, 2-fenyloacetyloacetonitryl i inne)

 • substancji z grupy tzw. dopalaczy (szczególnie związki z grupy syntetycznych kannabinoidów oraz katynonów)

 • alkoholi (etanol, alkohole niekonsumpcyjne – metanol, izopropanol, glikole i inne)

 • rozpuszczalników organicznych

 • środków ochrony roślin

 • środków gryzoniobójczych

 • substancji żrących

 • substancji ropopochodnych

 • analiza i identyfikacja odpadów, nadawanie im kodu oraz określenia czy stanowią odpady niebezpieczne

 • analiza krwi na obecność alkoholu etylowego, środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych i leków

 • analiza materiału sekcyjnego (krew, mocz, płyn gałkowy, narządy) na obecność alkoholu etylowego, alkoholi niekonsumpcyjnych, środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych i leków

 • analiza krwi na obecność karboksyhemoglobiny (HbCO)

Laboratorium analityczno-kryminalistyczne FedaLab sp. z o.o. zapraszając do nawiązania współpracy proponuje Państwu konkurencyjne ceny przy zachowaniu krótkich terminów realizacji zleceń. W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.