O nas

O nas

Laboratorium Analityczno-Kryminalistyczne FedaLab Sp. z o.o. świadczy usługi opiniodawcze oraz w zakresie analityki dowodowej na zlecenie Policji, Prokuratur, Sądów oraz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Laboratorium Analityczno-Kryminalistyczne FedaLab Sp. z o.o. skupia specjalistów oraz biegłych sądowych z zakresu fizykochemii, ochrony środowiska, chemii odpadów oraz toksykologii z wieloletnim doświadczeniem analitycznym i opiniodawczym.

Laboratorium FedaLab Sp. z o.o. zostało umieszczone w wykazie podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 490). Dysponujemy własnym zapleczem sprzętowym, analitycznym oraz merytorycznym. Specjalizujemy się w analizie dowodów rzeczowych i materiału biologicznego w kierunku obecności środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, leków, alkoholu etylowego oraz HbCO.

Oferujemy Państwu analizy nieznanych substancji oraz odpadów, w tym nadawanie im kodów i klasyfikację w myśl treści Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019, poz. 701) oraz Rozp. Min. Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923). Na podstawie przeprowadzonych badań wydajemy opinię czy substancje (odpady) oraz warunki i sposób ich składowania i przechowywania mogą zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka, spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach w myśl treści art. 183 § 1 kk.

Specjalizujemy się również w analizach wyrobów spirytusowych oraz napojów alkoholowych w myśl treści Ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego.

Laboratorium Analityczno-Kryminalistyczne FedaLab Sp. z o.o. zapraszając do nawiązania współpracy proponuje Państwu konkurencyjne ceny przy zachowaniu krótkich terminów realizacji zleceń. Zachęcamy do zapoznania się z załączonym cennikiem oferowanych przez nasze laboratorium badań.